Kattintson a témakör címére

Élelmiszerekkel és azok kezelésével kapcsolatos, hatályos, hazai jogszabályok

 • Az egyes jogszabályok mellett lehetnek linkek, rájuk kattintva a teljes jogszabály (vagy egyes fontos kiemelt részei) olvashatóak, illetve letölthetőek Adobe pdf vagy Word dokumentum formátumban.
 • Valamennyi élelmiszer-előállítóra és élelmiszer-forgalmazóra vonatkozó általános követelmények letöltés
 • 57/2010.(V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalombahozatalának,valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
  64/2007. (VII.23.) FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalombahozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről
  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004.április29.) az állatieredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
  letöltés
  57/2010.(V.7.) FVM rendelet
  letöltés
  64/2007. (VII.23.) FVM-EüM együttes rendelet
  letöltés
  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete
  letöltés
  Bejelentés
 • 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
  A megszüntetett, régi jogszabály az a "9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról"
  letöltés
  Rendelet
  letöltés
  Fagyasztás feltételei
 • 2008. évi XLVI. törvény
  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
  letöltés
 • 140/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról letöltés
 • 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet
  az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

  Az élelmiszer-előállító hely, élelmiszer-kereskedelmi üzlet, illetve tevékenység közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai szakhatósági elbírálásához, hatósági engedélyezéséhez szükséges dokumentáció és tervdokumentáció tartalmi követelményei letöltés

  Oktatás, továbbképzés letöltés

 • Az élelmiszerhigiéniával kapcsolatos problémás esetek és helyek jegyzéke (Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)): http://ec.europa.eu/ Válassza a Weekly Overview linket, hogy betekintést nyerjen az aktuális heti jelentésbe!

Hulladékokkal és azok kezelésével kapcsolatos, hatályos, hazai jogszabályok

 • Az egyes jogszabályok mellett lehetnek linkek, rájuk kattintva a teljes jogszabály (vagy egyes fontos kiemelt részei) olvashatóak, illetve letölthetőek Adobe pdf formátumban.
 • 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól letöltés
 • A csomagolási hulladékkal illetve a hulladék nyilvántartással kapcsolatos hatályos kormányrendeletek letöltés
 • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
  III. Fejezet:
  HULLADÉKKEZELÉS ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÁS
  letöltés
 • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
  VI. Fejezet:
  A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZERVEZÉSE
  letöltés
 • 2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez
  Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról
  letöltés

Vegyszerekkel és azok kezelésével kapcsolatos, hatályos, hazai jogszabályok

 • Az egyes jogszabályok mellett lehetnek linkek, rájuk kattintva a teljes jogszabály (vagy egyes fontos kiemelt részei) olvashatóak, illetve letölthetőek Adobe pdf formátumban.
 • "Katasztrófavédelmi határidő módosítás"
  67/2012. (IV. 05.) Kormány rendelet
  "14. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormányrendelet módosítása
  30. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 47. § a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
  „(4a) A (4) bekezdésben foglaltak megsértése miatt nem alkalmazható katasztrófavédelmi bírság azzal szemben, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének 2012. május 15-ig eleget tesz.”
 • "Katasztrófavédelmi hozzájárulás"
  2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról
  letöltés
 • "Törvény a katasztrófavédelemről"
  2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról
  letöltés
 • "Katasztrófavédelmi bírság részletes szabályai"
  208/2011. (X.12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
  letöltés
 • "Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendelet"
  219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
  letöltés
 • A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
  224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
  letöltés
 • "Higanykorlátozás"
  41/2008. (X. 30.) EüM-KvVM együttes rendelet
  az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról
  letöltés
 • "Korlátozásos rendelet"
  33/2008. (IX. 9.) EüM-KvVM együttes rendelet
  az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról
 • 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet

  A Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló rendelet letöltés

  A Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzéke letöltés
 • 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet
  a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

  megszűnt helyette van a

  224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
  a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
 • "Újabb biocidváltoztatás"
  21/2008. (V. 22.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet
  a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról
 • MUNKAVÉDELEM
  1993. évi XCIII. törvény
  a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel
 • KÉMIAI BIZTONSÁG
  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

  26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
 • Tisztítószerek
  270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet
  a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenorzéséről és az információszolgáltatás rendjéről
 • Fertőtlenítőszerek – Biocidok
  38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
  a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

  22/2006. (V. 17.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet
  a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról
 • Veszélyes anyagok

  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
  9. § (1) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentése a 13. számú melléklet 1. pontja szerinti adatlapon történik.
  (2) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése a 13. számú melléklet 2. pontja szerinti adatlapon történik.
  letöltés


  33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
  a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

  60/2005. (XII. 20.) EüM rendelet
  a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

  Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése: 5.960 Ft/telephely
 • 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet
  a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
 • Helyesbítések a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) letöltés

a lap tetejére